अमाइन इथोक्सिलेट्स ट्यालो

  • Tallow Amine Ethoxylates

    अमाइन इथोक्सिलेट्स ट्यालो

    उत्पादनहरूको यो श्रृंखला पानी-घुलनशील छन्।शृङ्खलाहरू क्षारीय र तटस्थ माध्यममा विघटन हुँदा गैर-योनिक हुन्छन्, जबकि अम्लीय माध्यममा तिनीहरूले cationic देखाउँछन्।तिनीहरू एसिड र क्षारीय वातावरण र कडा पानीमा पनि स्थिर छन्।क्षारीय र तटस्थ माध्यममा, श्रृंखलाले अन्य आयनिक पदार्थसँग मिलाउन सक्छ।