Polyethylene Glycol श्रृंखला (PEG)

  • Polyethylene Glycol series

    Polyethylene Glycol श्रृंखला

    PEGs उपस्थिति यसको आणविक वजन संग पारदर्शी तरल देखि फ्लेक मा परिवर्तन।र यो पानी घुलनशीलता र hypotoxicity हो।PEG शृङ्खलाको आणविक संरचनाको दुवै छेउमा रहेको हाइड्रोक्सिलमा कम-अल्कोहल विशेषताहरू छन् जसलाई प्रमाणित र ईथरिफिकेसन गर्न सकिन्छ।