Polycarboxylate Superplasticizer Macro-monomer HPEG, TPEG, GPEG

  • Polycarboxylate Superplasticizer Macro-monomer HPEG, TPEG, GPEG

    Polycarboxylate Superplasticizer Macro-monomer HPEG, TPEG, GPEG

    उत्पादन polycarboxylate superplasticizer (PCE, एक्रिलिक एसिड संग macro-monomer copolymerize द्वारा गठन गरिएको) को लागि एक महत्वपूर्ण कच्चा माल हो।संश्लेषित copolymer (PCE) मा हाइड्रोफिलिक समूह पानी मा copolymer को फैलावट को हाइड्रोफिली सुधार गर्न सक्छ।संश्लेषित copolymer (PCE) राम्रो फैलावट, उच्च पानी घटाउने दर, राम्रो स्लम्प प्रतिधारण, राम्रो वृद्धि प्रभाव र स्थायित्व छ, साथै पर्यावरण अनुकूल छ र प्रिमिक्स र कास्ट-इन कंक्रीटमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।