INOV समूह

INOV समूह

इथिलीन अक्साइड र प्रोपाइलिन अक्साइड डेरिभेटिभ र पोलियुरेथेन उत्पादनहरूको व्यावसायिक निर्माता

  • शेडोंग INOV Polyurethane कं, लिमिटेड

  • सांघाई डोंग्दा पोलियुरेथेन कं, लिमिटेड

  • शेडोंग INOV नयाँ सामग्री कं, लिमिटेड

  • सांघाई डोंग्दा केमिकल कं, लिमिटेड

  • शेडोंग INOV केमिकल ट्रेडिंग कं, लिमिटेड

  • आईपीओ

  • शेडोङ र सांघाईमा दोस्रो चरणको विस्तार परियोजनाहरू

  • शानडोङ INOV खेलकुद उद्योग कं, लिमिटेड र शेडोङ INOV फाइन केमिकल्स कं, लि.