कम्पनी सम्मान

Dongda Polyurethane
उच्च प्राविधिक उद्यम

उच्च टेक उपलब्धि परिवर्तन प्रमाणीकरण

डोङडा केमिकल
उच्च प्राविधिक उद्यम

जिनशान विज्ञान र प्रविधि प्रगति पुरस्कार

सांघाई पेटेन्ट
पायलट इकाई